banner 1

Liike- ja toimitilojen valaistus

Yrityksen identiteetin ja brändin rakentaminen lähtee yrityksen arvoista, liikeideasta ja strategiasta. Prosessin tarkoitus on tuottaa kattavat ohjeistukset ja välttämättömät toimenpiteet viestinnän eri tarpeisiin.
Kaupanala edustaa suurinta osaa Suomen taloudesta. Ei siis olekaan yllätys, että tämän toimialan yksi tärkeimistä vaikutuskeinoista on myymälävalaistus. Valaistuksella ohjataan asiakkaita, valaistuksella luodaan tunnelmaa sekä korostetaan tuotteita ja niiden ominaisuuksia. Valaistuksen merkitystä asiakasviihtyisyyden luojana ei myöskään saa väheksyä.
NoPath
Toimivan myymälävalaistuksen rakentaminen alkaa aina valaistussuunnitelman laatimisella. Valaistussuunnittelussa on otettava huomioon brändimaailma jota kyseessä oleva myymälä tai myymäläketju edustaa. Valaistuksen on tuettava brändin asettamia vaatimuksia. Muita suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat käytännöllisyys ja energiatehokkuus. Led teknologian nopea kehitys mahdollistaa esimerkiksi eri värien korostamisen tarpeen mukaan. Prolicht malliston tuotteet tarjoavat laadukasta värintoistoa ja värilämpötilaa myymälätilojen tarpeisiin.
Onnistuneella valaistussuunnitelmalla varmistetaan edellämainittujen seikkojen toteutuminen kustannustehokkaalla tavalla. Samalla varmistetaan onnistunut asiakaskokemus ja kasvatetaan myyntiä. Laadukkaisiin valaisimiin sijoittaminen on investointi tulevaisuuteen. Laatuvalaisinten taloudellinen elinikä on huomattavasti halpatuotteita pidempi. Lisäksi laadukkaat valaisimet vaativat paljon vähemmän huoltoa ja ylläpitoa elinkaarensa aikana.
Kun valitaan retail ympäristön valaisimia on otettava huomioon valaisinten tehtävä ja haluttu vaikutus. Valaisinten on täytettävä tehtävänsä ja oltava helppokäyttöisiä. Valaisimien suuntaaminen ja huolto eivät saa viedä liikaa aikaa myymälän henkilökunnalta. Nykyteknologia mahdollistaakin jo älykkäät valaistusjärjestelmät joita hallinnoidaan paikallisesti esimerkiksi Ipadilla. Toimiva ja hyvin suunniteltu valaistusjärjestelmä edistää energiatehokkuutta ja mahdollistaa erilaisen myymälänäkyvyyden esimerkiksi yö- ja päiväaikaan.
Toimitiloissa voidaan käyttää samoja teknisiä ratkaisuja kuin myymälöissä. Osaavalla valaitusuunnitelulla voidaan vahvistaa yrityksen brändin rakentamista ja edistää työviihtyvyyttä puhumattakaan työterveydellisistä seikoista. Oikeanlaisilla valaistusratkaisuilla on suuri merkitys työterveyden edistämisessä. Yrityksen imago rakentuu osaltaan toimitilojen perusteella. Valaistuksen avulla yrityksen toimitiloissa on mahdollista luoda haluttu ilme tukemaan brändin rakentamista. Arkoslightin ja Atelier Sedapin tuotteilla voidaan luoda persoonallisia ratkaisuja toimitilojen valaistukseen. Lisäsärmää suunnitelmiin saadaan Prandinan ja Estiluzin sisustusvalaisimilla. Näiden designvalaisinten avulla luot erilaisia tunnelmia sisustukseen. Näin varmistetaan asiakaskohtaamisen ainutlaatuisuus.
Moderni myymälä- ja toimitilaympäristö on toimiva ja näyttävä kokonaisuus jossa valolla on viihtyvyyden kannalta suuri merkitys. Valaistussuunnittelijan tehtävä on eri valonlähdevaihtoehtoja käyttämällä toteuttaa asiakkaan visio raikkaasta ostosympäristöstä.
Laatuvalon valaistussuunnittelu pohjautuu laajaan materiaalien, valaistuskäytäntöjen, tyylilajien sekä rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvien prosessien tuntemukseen.

LIIKE- JA TOIMITILOJEN VALAISTUS - ESIMERKKEJÄ

Valaisinvalmistajat

Kunkin valaisinvalmistajan esittelyn ohesta löydät valmistajan tuotekuvastot.