Valaistuksen tilanneohjaus

Tunnelman luomisessa korostuu valaistussuunnittelun merkitys. Asiantunteva suunnittelu lisää asumisviihtyisyyttä ja nostaa asunnon arvoa. Valaistuksella rakennetaan erilaisia tunnetiloja ja sopivalla valaistuksen tilanneohjauksella pystytään vaihtamaan tunnelmaa samassakin tilassa eri tilanteiden vaatimusten mukaisesti.

Valaistuksen ohjauksella ja säädöllä voidaan lisätä asumisviihtyvyyttä ja asunnon arvoa sekä säästää energiaa. Säädöllä mahdollistetaan myös valaistuksen tilanneohjaus, jonka avulla valaistus saadaan mukautettua eri tilanteisiin ja tunnelmiin.
Yksinkertaisimmillaan valaistuksen säädön voi toteuttaa seinässä kytkimen tilalla olevalla säätimellä, esimerkiksi kiertosäätimellä tai jousipalautteisella kytkimellä. Valaistuksen ohjaus ja säätö voi olla myös osana kotiautomaatiojärjestelmää. Valaistukselle on saatavana useita eri valmistajien ohjausjärjestelmiä. Nykyään markkinoilta löytyy myös toimivia, langattomia ohjausjärjestelmiä.
Erilaisten ohjausjärjestelmien ymmärtäminen ja vertaileminen voi olla haastavaa. Tämän osalta on hyvä kääntyä asiantuntevan suunnittelijan puoleen. Jo valaistussuunnittelun alkuvaiheessa olisi hyvä tietää, tullaanko valaistusta ohjamaan ohjausjärjestelmän avulla vai perinteisillä kytkimillä ja himmentimillä. Kun suunnittelussa on jo alkuvaiheessa selkeä linja, säästytään loppuvaiheessa turhilta virheiltä ja epäselvyyksiltä.

Jotta valaistuksesta saataisiin rakennettua paras mahdollinen kokonaisuus (visuaalisuus, käytettävyys, laatu, tarkoituksen mukaisuus) suosittelemme, että valaistussuunnitelma tehdään hyvissä ajoin projektin alkuvaiheessa, ennen sähkösuunnitelmaa.

Erilaisia järjestelmiä valaistuksen ohjaukseen on todella paljon. kysy meiltä lisää niin ei tarvitse itse pohtia millainen järjestelmä sopii parhaiten juuri sinun tarpeisiin

Tilanneohjauksen etuja:

lisää viihtyvyyttä

lisää asunnon arvoa

himmennys pidentää lampun polttoikää ja säästää energiaa

Jätä tarjouspyyntö