Valaistusuunnittelun hyödyt

Valaistus on tärkeä osa sisustusta, tunnelmaa ja kodin toiminnallisuutta. Käytössä oleva tila luo perustan kodin kaikelle toiminnalle. Valaistuksella rakennetaan erilaisia tunnetiloja. Sopivalla valaistuksen ohjauksella voidaan vaihtaa tunnelmaa samassakin huoneessa eri tilanteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tunnelman luomisessa valaistus on avainasemassa. Valaistuksen avulla kodista voidaan tehdä mieleinen ja haluttu paikka.
Asiantunteva valaistussuunnittelu luo kodille merkittävää lisäarvoa ja lisää asumisviihtyvyyttä. Hyvä ammattitaitoinen suunnittelu kohdistaa valaistukseen budjetoidut varat oikealla tavalla ja säästää toteutusvaiheessa selvää rahaa.

Aloita riittävän ajoissa

Valaistuksen suunnitteluun kannattaa paneutua hyvissä ajoin ennen rakentamisen tai remontoimisen aloittamista. Näin säästytään kalliilta suunnitteluvirheiltä. Valaistusjärjestelmän muuttaminen jälkikäteen voi olla vaikeaa. Jo hankesuunnitteluvaiheessa kannattaa budjetoida myös valaistussuunnittelun ja valaistuksen osuus. Sähkösuunnitelmat kannattaa tehdä vasta valaistussuunnitelmien jälkeen.

 Varaa suunnitteluun riittävästi aikaa. Hyvä ja toimiva valaistus on monien tekijöiden ja valintojen summa. Suunnittelu alkaa suunnittelun valmisteluun liittyvillä tehtävillä ja suunnittelun käynnistykseen liittyvillä tehtävillä. Tämän jälkeen käynnistetään varsinainen valaistussuunnittelu, jonka tuotos on ehdotussuunnitelma, yleissuunnitelma ja toteutussuunnitelma. Lisäksi valaistussuunnittelijan tehtäviin voi erillisestä sopimuksesta tai hankkeen tarpeesta liittyä esimerkiksi rakennuslupatehtäviä, rakentamisen valmisteluun liittyviä tehtäviä, valaistussuunnittelijan asiantuntijatehtäviä, vastaanoton ja käyttöönoton asiantuntijatehtäviä sekä takuuajan tehtäviä.

Vältä virheratkaisut

Yhä useampi rakentaja tai saneeraaja teettää valaistussuunnitelman valaistusasiantuntijalla. Tavallisimmin syyksi mainitaan se että vältytään turhilta ja pahoilta virheratkaisuilta. Valaistuksen osalta virheitä on myöhemmin erittäin hankalaa, tai täysin mahdotonta korjata. Enenevissä määrin tehdään myös valaistuksen parannus remontteja rakennuksen tai asunnon arvon nousua ajatellen.
Ajanmukainen valaistus ja ylipäätään koko kiinteistön sähköistys antaa merkittävästi lisäarvoa asumismukavuuteen, kuin myös kiinteistöjen rahalliseen arvoon. Suurin virhe rakentajilla tai saneeraajilla vielä on että valaistussuunnittelun tarpeisiin havahdutaan liian myöhään, vasta rakentamisen viimevaiheissa jopa vasta silloin kun sähkötyöt on jo tehty.
Valaistussuunnittelijan mukanaolo on järkevää viimeistään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnittelija auttaa valaistusta koskevien esiselvitysten tekemisessä, kuten esimerkiksi valaistustarveselvityksissä sekä asettaa realistiset tavoitteet hankkeelle. Nämä toimenpiteet auttavat rakentajaa ja saneeraajaa merkittävästi investointipäätöksen teossa.
Kun päätös siitä mitä rahallisesti tulee valaistussuunnitteluun ja toteutukseen panostaa valmistuu, on aika pyytää tarjousta suunnittelusta.
Suuri osa toteutukseen liittyvistä ratkaisuista lyödään lukkoon jo suunnittelupöydällä.
Laatuvalo Oy:llä on pitkät perinteet ja vahva osaaminen arvoasuntojen ja pientalojen valaistussuunnittelusta. Olemme suunnitelleet vaativia kohteita niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Vältä virheratkaisut

Ajankohtaista

Ympäristöystävällisiä ja näyttäviä kipsivalaisimia Ranskasta

Ympäristöystävällisiä ja näyttäviä kipsivalaisimia Ranskasta

Atelier Sedap on ranskalainen designvalaisimia valmistava yritys, jonka erikoisuuksiin kuuluvat kipsistä valmistetut innovatiiviset ja laadukkaat valaisimet, jotka mukautuvat hyvin eri…

Jätä tarjouspyyntö